Meetings / SC
ALL NC SC PNW

Tuesday October 22, 2019
9:30 AM Regular LRC Meeting, SC LA/LB Longshore LRC: re: Class B at PMA

Wednesday October 23, 2019
9:30 AM Regular LRC Meeting, SC LA/LB Longshore LRC: Class A at PMA

Friday October 25, 2019
9:30 AM Regular LRC Meeting, SC San Diego LRC: at ILWU Local 29